Tổng đại lý vé máy bay tất cả các hãng hàng không

28/10/2014 - 03:42:32 GMT +07:00

Bay Quốc Tế chỉ từ 19 USD

 

5 NGÀY VÀNG THÁNG 10

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của PHÒNG VÉ HOÀNG GIA

Chỉ mua trong 5 ngày từ 27/10/2014 tới 31/10/2014

 

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé Đặt vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
Singapore Hà Nội 80 SGD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
Bangkok Hà Nội 800 THB

Từ 27/10

Từ 27/10 Siêu tiết kiệm  
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB Từ 27/10 Từ 27/10 Siêu tiết kiệm  
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

27/10-31/12

27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Vientiane Hà Nội 100 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Siem Reap Hà Nội 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
Tokyo (Narita) Đà Nẵng 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm  
Bắc Kinh Hà Nội 990 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Quảng Châu Hà Nội 550 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Quảng Châu TP.Hồ Chí Minh 790 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Thượng Hải Hà Nội 990 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Seoul Hà Nội 465.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Seoul TP.Hồ Chí Minh 465.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Seoul Đà Nẵng 465.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Busan Hà Nội 500.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 690 HKD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Taipei Hà Nội 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Taipei TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Kaohsiung Hà Nội 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
London Hà Nội 149 GBP 27/10-17/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 27/10-17/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Paris Hà Nội 568* EUR 24/11-09/12 07/12-17/12 Siêu tiết kiệm  
Paris TP.Hồ Chí Minh 571* EUR 24/11-09/12 07/12-17/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Bangkok 19 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Singapore 49 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Yangon 39 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Taipei 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Quảng Châu 49 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Bắc Kinh 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Thượng Hải 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Seoul 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Busan 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Tokyo 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Osaka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Fukoka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội Nagoya 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
Hà Nội London 299 USD 27/10-17/12 27/10-17/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 27/10-31/10 27/10-31/10 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 27/10-24/12

27/10-19/12

29/12-31/12

Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 27/1031/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12    
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Quảng Châu 49 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Bắc Kinh 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 27/10-17/12 27/10-17/12 Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm  
Đà Nẵng Seoul 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

   

Lưu ý:

 

- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

(*) Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí. Giá vé cho các hành trình từ Hàn Quốc và Pháp đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí.

Hotline Trợ giúp

0901.397.068
08 66 829 525
0986 613 262

hoanggia_tkt1

Nhấn Like và +1 để nhận tin vé rẻ